ΜΟΦΑΝ

Προϊόντα

 • 2,2'-διμορφολινυλδιαιθυλαιθέρας Cas#6425-39-4 DMDEE

  2,2'-διμορφολινυλδιαιθυλαιθέρας Cas#6425-39-4 DMDEE

  Περιγραφή Το MOFAN DMDEE είναι ένας καταλύτης τριτοταγούς αμίνης για την παραγωγή αφρού πολυουρεθάνης, ιδιαίτερα κατάλληλος για την κατασκευή αφρού πολυεστέρα ή για την παρασκευή αφρού ενός συστατικού (OCF). αφροί ενός συστατικού, στεγανωτικά από αφρό πολυουρεθάνης (PU), αφροί πολυεστέρα πολυουρεθάνης κ.λπ. Τυπικές ιδιότητες Εμφάνιση Σημείο ανάφλεξης, °C (PMCC) 156,5 Ιξώδες @ 20 °C cst 216,6 Sp...
 • Διάλυμα άλατος τεταρτοταγούς αμμωνίου για άκαμπτο αφρό

  Διάλυμα άλατος τεταρτοταγούς αμμωνίου για άκαμπτο αφρό

  Περιγραφή Το MOFAN TMR-2 είναι ένας καταλύτης τριτοταγούς αμίνης που χρησιμοποιείται για την προώθηση της αντίδρασης πολυϊσοκυανουρικού (αντίδραση τριμερισμού), Παρέχει ένα ομοιόμορφο και ελεγχόμενο προφίλ ανόδου σε σύγκριση με τους καταλύτες με βάση το κάλιο.Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές άκαμπτου αφρού όπου απαιτείται βελτιωμένη ρευστότητα.Το MOFAN TMR-2 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές εύκαμπτου χυτευμένου αφρού για σκλήρυνση στο πίσω μέρος.Εφαρμογή Το MOFAN TMR-2 χρησιμοποιείται για ψυγείο, καταψύκτη, συνεχόμενο πάνελ πολυουρεθάνης, μόνωση σωλήνων κ.λπ. ...
 • Ν'-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]-Ν,Ν-διμεθυλπροπανο-1,3-διαμίνη Cas# 6711-48-4

  Ν'-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]-Ν,Ν-διμεθυλπροπανο-1,3-διαμίνη Cas# 6711-48-4

  Περιγραφή Το MOFANCAT 15A είναι ένας καταλύτης ισορροπημένης αμίνης που δεν εκπέμπει.Λόγω του αντιδραστικού υδρογόνου του, αντιδρά εύκολα στη μήτρα του πολυμερούς.Έχει μια ελαφρά επιλεκτικότητα προς την αντίδραση ουρίας (ισοκυανικό-νερό).Βελτιώνει την επιφανειακή σκλήρυνση σε εύκαμπτα χυτά συστήματα. Χρησιμοποιείται κυρίως ως αντιδραστικός καταλύτης χαμηλής οσμής με ενεργή ομάδα υδρογόνου για αφρό πολυουρεθάνης.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άκαμπτα συστήματα πολυουρεθάνης όπου απαιτείται ομαλό προφίλ αντίδρασης.Προωθεί την επιφανειακή σκλήρυνση/μειώνει το δέρμα...
 • 2-((2-(διμεθυλαμινο)αιθυλ)μεθυλαμινο)-αιθανόλη Cas# 2122-32-0(TMAEEA)

  2-((2-(διμεθυλαμινο)αιθυλ)μεθυλαμινο)-αιθανόλη Cas# 2122-32-0(TMAEEA)

  Περιγραφή Το MOFANCAT T είναι ένας αντιδραστικός καταλύτης μη εκπομπών με ομάδα υδροξυλίου.Προάγει την αντίδραση ουρίας (ισοκυανικό – νερό).Λόγω της αντιδραστικής υδροξυλομάδας του, αντιδρά εύκολα στη μήτρα του πολυμερούς.Παρέχει ομαλό προφίλ αντίδρασης.Διαθέτει χαμηλή ομίχλη και ιδιότητα χαμηλής χρώσης από PVC.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύκαμπτα και άκαμπτα συστήματα πολυουρεθάνης όπου απαιτείται ομαλό προφίλ αντίδρασης.Εφαρμογή Το MOFANCAT T χρησιμοποιείται για μόνωση αφρού ψεκασμού, εύκαμπτη πλάκα, συσκευασία...
 • Ν,Ν-Διμεθυλβενζυλαμίνη Cas#103-83-3

  Ν,Ν-Διμεθυλβενζυλαμίνη Cas#103-83-3

  Περιγραφή Το MOFAN BDMA είναι μια βενζυλοδιμεθυλαμίνη.Χρησιμοποιείται ευρέως σε χημικά πεδία, π.χ.καταλύτης πολυουρεθάνης, προστασία καλλιεργειών, επικάλυψη, χρωστικές ουσίες, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, φαρμακευτικοί παράγοντες, βαφές υφασμάτων, βαφές υφασμάτων κ.λπ. Όταν το MOFAN BDMA χρησιμοποιείται ως καταλύτης πολυουρεθάνης.Έχει τη λειτουργία της βελτίωσης της πρόσφυσης της επιφάνειας του αφρού.Χρησιμοποιείται επίσης για εφαρμογές εύκαμπτου αφρού πλακών.Εφαρμογή MOFAN BDMA χρησιμοποιείται για ψυγείο, κατάψυξη...
 • Ν-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]-Ν, Ν', Ν'-τριμεθυλ-1, 3-προπανοδιαμίνη Cas#3855-32-1

  Ν-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]-Ν, Ν', Ν'-τριμεθυλ-1, 3-προπανοδιαμίνη Cas#3855-32-1

  Περιγραφή Το MOFAN 77 είναι ένας καταλύτης τριτοταγούς αμίνης που μπορεί να εξισορροπήσει την αντίδραση ουρεθάνης (ισοκυανική πολυόλη) και ουρίας (ισοκυανικό-νερό) σε διάφορους εύκαμπτους και άκαμπτους αφρούς πολυουρεθάνης.Το MOFAN 77 μπορεί να βελτιώσει το άνοιγμα του εύκαμπτου αφρού και να μειώσει την ευθραυστότητα και την πρόσφυση του άκαμπτου αφρού.Το MOFAN 77 χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή καθισμάτων και μαξιλαριών αυτοκινήτου, άκαμπτου αφρού πολυαιθέρα.Εφαρμογή Το MOFAN 77 χρησιμοποιείται για αυτόματους εσωτερικούς χώρους, καθίσματα, άκαμπτο αφρό ανοιχτής κυψέλης κ.λπ. ...
 • 1,8-διαζαδικυκλο[5.4.0]ενδεκ-7-ένιο Cas# 6674-22-2 DBU

  1,8-διαζαδικυκλο[5.4.0]ενδεκ-7-ένιο Cas# 6674-22-2 DBU

  Περιγραφή MOFAN DBU μια τριτοταγής αμίνη που προάγει έντονα την αντίδραση ουρεθάνης (πολυόλη-ισοκυανική) σε ημιεύκαμπτο μικροκυτταρικό αφρό και σε εφαρμογές επίστρωσης, κόλλας, σφραγιστικού και ελαστομερούς.Παρουσιάζει πολύ ισχυρή ικανότητα ζελατινοποίησης, προσδίδει χαμηλή οσμή και χρησιμοποιείται σε σκευάσματα που περιέχουν αλειφατικά ισοκυανικά, καθώς απαιτούν εξαιρετικά ισχυρούς καταλύτες επειδή είναι πολύ λιγότερο ενεργοί από τα αρωματικά ισοκυανικά.Η εφαρμογή MOFAN DBU είναι σε ημι-εύκαμπτο μικροκυτταρικό...
 • Ν-μεθυλδικυκλοεξυλαμίνη Cas#7560-83-0

  Ν-μεθυλδικυκλοεξυλαμίνη Cas#7560-83-0

  Περιγραφή Το MOFAN 12 δρα ως συν-καταλύτης για τη βελτίωση της σκλήρυνσης.Είναι η ν-μεθυλδικυκλοεξυλαμίνη κατάλληλη για εφαρμογές άκαμπτου αφρού.Εφαρμογή Το MOFAN 12 χρησιμοποιείται για αφρό πολυουρεθάνης.Τυπικές ιδιότητες Πυκνότητα 0,912 g/mL στους 25 °C(lit.) Δείκτης διάθλασης n20/D 1,49(lit.) Σημείο πυρκαγιάς 231 °F Σημείο βρασμού/Εύρος 265°C / 509°F Σημείο ανάφλεξης 110°C / 230 Υγρό εμφάνισης Εμπορική προδιαγραφή Καθαρότητα, % 99 min.Περιεκτικότητα σε νερό, % 0,5 μέγ.Πακέτο...
 • Ν,Ν-Διμεθυλκυκλοεξυλαμίνη Cas#98-94-2

  Ν,Ν-Διμεθυλκυκλοεξυλαμίνη Cas#98-94-2

  Το MOFAN 8 είναι καταλύτης αμίνης χαμηλού ιξώδους, δρα ως ευρέως χρησιμοποιούμενος καταλύτης.Οι εφαρμογές του MOFAN 8 περιλαμβάνουν όλους τους τύπους άκαμπτου αφρού συσκευασίας.

 • δις(2-διμεθυλαμινοαιθυλ)αιθέρας Cas#3033-62-3 BDMAEE

  δις(2-διμεθυλαμινοαιθυλ)αιθέρας Cas#3033-62-3 BDMAEE

  Περιγραφή Το MOFAN A-99 χρησιμοποιείται ευρέως σε εύκαμπτες πλάκες πολυαιθέρα και χυτευμένους αφρούς χρησιμοποιώντας σκευάσματα TDI ή MDI.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή με άλλο καταλύτη αμίνης για να εξισορροπήσει τις αντιδράσεις εμφύσησης και ζελατινοποίησης. Το MOFAN A-99 δίνει γρήγορο χρόνο κρέμας και συνιστάται για χρήση σε άκαμπτους αφρούς ψεκασμού μερικής εμφύσησης νερού. Είναι καταλύτης ισχύος για το ισοκυανικό νερό αντιδρά και έχει εφαρμογές σε ορισμένες σκληρυμένες με υγρασία επιστρώσεις, καλαφάκια και κόλλες Εφαρμογή MOFAN A-99, BDMAEE pri...
 • 70% Δις-(2-διμεθυλαμινοαιθυλ)αιθέρας σε DPG MOFAN Α1

  70% Δις-(2-διμεθυλαμινοαιθυλ)αιθέρας σε DPG MOFAN Α1

  Περιγραφή Το MOFAN A1 είναι μια τριτοταγής αμίνη που έχει ισχυρή επίδραση στην αντίδραση ουρίας (νερό-ισοκυανικό) σε εύκαμπτους και άκαμπτους αφρούς πολυουρεθάνης.Αποτελείται από 70% δις(2-διμεθυλαμινοαιθυλ) αιθέρα αραιωμένο με 30% διπροπυλενογλυκόλη.Εφαρμογή Ο καταλύτης MOFAN A1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους συνθέσεων αφρού.Το ισχυρό καταλυτικό αποτέλεσμα στην αντίδραση εμφύσησης μπορεί να εξισορροπηθεί με την προσθήκη ενός ισχυρού καταλύτη πηκτωματοποίησης.Εάν οι εκπομπές αμινών προκαλούν ανησυχία, εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών...
 • Πενταμεθυλδιαιθυλενοτριαμίνη (PMDETA) Cas#3030-47-5

  Πενταμεθυλδιαιθυλενοτριαμίνη (PMDETA) Cas#3030-47-5

  Περιγραφή Το MOFAN 5 είναι καταλύτης πολυουρεθάνης υψηλής ενεργότητας, που χρησιμοποιείται κυρίως στη νηστεία, τον αφρισμό, την εξισορρόπηση του συνολικού αφρισμού και την αντίδραση γέλης.Χρησιμοποιείται ευρέως στον άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης, συμπεριλαμβανομένου του πάνελ PIR.Λόγω της ισχυρής επίδρασης αφρισμού, μπορεί να βελτιώσει τη ρευστότητα του αφρού και τη διαδικασία του προϊόντος, συμβατή με το DMCHA.Το MOFAN 5 μπορεί επίσης να είναι συμβατό με άλλους καταλύτες εκτός από καταλύτη πολυουρεθάνης.Εφαρμογή Το MOFAN5 είναι ψυγείο, σανίδα PIR laminate, αφρός ψεκασμού κ.λπ. Το MOFAN 5 μπορεί επίσης να είναι...
123Επόμενο >>> Σελίδα 1/3