ΜΟΦΑΝ

Καταλύτες πολυουρεθάνης αμίνης

Αριθμός Βαθμός Mofan Χημική ονομασία Χημική δομή Μοριακό βάρος Αριθμός CAS Ισοδυναμεί με
1 MOFAN TMR-30 2,4,6-Τρις(Διμεθυλαμινομεθυλ)φαινόλη MOFAN TMR-30S 265,39 90-72-2 DABCO TMR-30;JEFFCAT TR30;RC Catalyst 6330
2 MOFAN 8 Ν,Ν-Διμεθυλκυκλοεξυλαμίνη MOFAN 8S 127,23 98-94-2 POLYCAT 8;JEFFCAT DMCHA
3 MOFAN TMEDA Ν,Ν,Ν',Ν'-τετραμεθυλαιθυλενοδιαμίνη ΜΟΦΑΝ ΤΜΕΔΑΣ 116.2 110-18-9 JEFFCAT TMEDA,Kaolizer 11 Propamine D Tetrameen TMEDA Toyocat TEMED
4 MOFAN TMPDA 1,3-δις(Διμεθυλαμινο)προπάνιο MOFAN TMPDAS  130,23 110-95-2 TMPDA
5 MOFAN TMHDA Ν,Ν,Ν',Ν'-τετραμεθυλ-εξαμεθυλενοδιαμίνη MOFAN TMHDAS   111-18-2 TMHDA;Kaolizer 1 Minico TMHD Toyocat MR U 1000
6 MOFAN TEDA Τριαιθυλενοδιαμίνη ΜΟΦΑΝ ΤΕΔΑΣ    280-57-9 TEDA;DABCO Crystal;RC Catalyst 105;JEFFCATTD-100;TOYOCAT TEDA;RC Catalyst 104
7 ΜΟΦΑΝ ΔΜΑΕΕ 2(2-Διμεθυλαμινοαιθοξυ)αιθανόλη ΜΟΦΑΝ ΔΜΑΕΕΣ 133,19 1704-62-7 PAK-LOC V;JEFFCAT ZR-70;C-174,polycat 37,
8 MOFANCAT Τ Ν-[2-(διμεθυλαμινο)αιθυλ]-Ν-μεθυλαιθανολαμίνη MOFANCAT TS 146,23 2212-32-0 DABCO T;TOYOCAT RX5,JEFFCAT Z-110,Lupragen N400,PC CAT NP80
9 ΜΟΦΑΝ 5 Ν,Ν,Ν',Ν',Ν"-πενταμεθυλδιαιθυλενοτριαμίνη MOFAN 5S  173,3 3030-47-5 POLYCAT 5;TOYOCAT DT;JEFFCAT PMDETA
10 MOFAN A-99 δις(2-διμεθυλαμινοαιθυλ)αιθέρας MOFAN A-99S  160,26 3033-62-3 NIAX A-99;DABCO BL-19;TOYOCAT ETS;JEFFCAT ZF-20;RC Catalyst 6433,Texacat ZF 20 Niax A 1 Toyocat ET Kalpur PC Kaolizer 12P Minico TMDA Dabco BL1
11 MOFAN 77 Ν-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]-Ν,Ν',Ν'-τριμεθυλ-1,3-προπανοδιαμίνη MOFAN 77S  201.35 3855-32-1 POLYCAT 77;JEFFCAT ZR40;
12 MOFAN DMDEE 2,2'-διμορφολινοδιαιθυλαιθέρας MOFAN DMDEES  244,33 6425-39-4 Jeffcat DMDEE Texacat DMDEE
13 MOFAN DBU 1,8-διαζαδικυκλο[5.4.0]ενδεκ-7-ένιο MOFAN DBUS 152,24 6674-22-2 POLYCAT DBU;RC Catalyst 6180
14 MOFANCAT 15A Τετραμεθυλιμινο-δις (προπυλαμίνη) MOFANCAT 15AS  187,33 6711-48-4 POLYCAT 15;JEFFCAT ZR-50B
15 ΜΟΦΑΝ 12 Ν-Μεθυλοδικυκλοεξυλαμίνη MOFAN 12S  195,34 7560-83-0 POLYCAT 12
16 MOFAN DPA Ν-(3-Διμεθυλαμινοπροπυλ)-Ν,Ν-διισοπροπανολαμίνη ΜΟΦΑΝ ΔΠΑΣ 218.3 63469-23-8 JEFFCAT DPA,TOYOCAT RX4
17 ΜΟΦΑΝ 41 1,3,5-τρις[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]εξαϋδρο-s-τριαζίνη MOFAN 41S  342,54 15875-13-5 POLYCAT 41;JEFFCAT TR41;TOYOCAT TRC;RC Catalyst 6099;TR90
18 MOFAN 50 1-[δις(3-διμεθυλαμινοπροπυλ)αμινο]-2-προπανόλη MOFAN 50S  245,4 67151-63-7 JEFFCAT ZR-50,PC CAT NP 15 Texacat ZR 50
19 MOFAN BDMA Ν,Ν-Διμεθυλβενζυλαμίνη MOFAN BDMAS  135,21 103-83-3 Dabco BDMA, Jeffcat BDMA, Lupragen N103, PC CAT NP60, Desmorapid DB Kaolizer 20 Araldite Accelerator 062 BDMA
20 MOFAN TMR-2 2-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΤΡΙΜΕΘΥΛΑΜΜΩΝΙΟ MOFAN TMR-2S  163,21 62314-25-4 Dabco TMR-2
21 MOFAN DMDEE 2,2'-διμορφολινυλδιαιθυλαιθέρας MOFAN DMDEES  244,33 6425-39-4 Jeffcat DMDEE Texacat DMDEE
22 ΜΟΦΑΝ Α1 70% Δις-(2-διμεθυλαμινοαιθυλ)αιθέρας σε DPG - - - Dabco BL-11 Niax A-1 Jeffcat ZF-22 Lupragen N206 Tegoamin BDE PC CAT NP90 RC Catalyst 108 Toyocat ET
23 MOFAN 33LV διάλυμα 33% τριαιθυλενοδιαμίου - - - Dabco 33-LV Niax A-33 Jeffcat TD-33A Lupragen N201 Tegoamin 33 PC CAT TD33 RC Catalyst 105 TEDA L33
 • 2,2'-διμορφολινυλδιαιθυλαιθέρας Cas#6425-39-4 DMDEE

  2,2'-διμορφολινυλδιαιθυλαιθέρας Cas#6425-39-4 DMDEE

  Περιγραφή Το MOFAN DMDEE είναι ένας καταλύτης τριτοταγούς αμίνης για την παραγωγή αφρού πολυουρεθάνης, ιδιαίτερα κατάλληλος για την κατασκευή αφρού πολυεστέρα ή για την παρασκευή αφρού ενός συστατικού (OCF). αφροί ενός συστατικού, στεγανωτικά από αφρό πολυουρεθάνης (PU), αφροί πολυεστέρα πολυουρεθάνης κ.λπ. Τυπικές ιδιότητες Εμφάνιση Σημείο ανάφλεξης, °C (PMCC) 156,5 Ιξώδες @ 20 °C cst 216,6 Sp...
 • Διάλυμα άλατος τεταρτοταγούς αμμωνίου για άκαμπτο αφρό

  Διάλυμα άλατος τεταρτοταγούς αμμωνίου για άκαμπτο αφρό

  Περιγραφή Το MOFAN TMR-2 είναι ένας καταλύτης τριτοταγούς αμίνης που χρησιμοποιείται για την προώθηση της αντίδρασης πολυϊσοκυανουρικού (αντίδραση τριμερισμού), Παρέχει ένα ομοιόμορφο και ελεγχόμενο προφίλ ανόδου σε σύγκριση με τους καταλύτες με βάση το κάλιο.Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές άκαμπτου αφρού όπου απαιτείται βελτιωμένη ρευστότητα.Το MOFAN TMR-2 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές εύκαμπτου χυτευμένου αφρού για σκλήρυνση στο πίσω μέρος.Εφαρμογή Το MOFAN TMR-2 χρησιμοποιείται για ψυγείο, καταψύκτη, συνεχόμενο πάνελ πολυουρεθάνης, μόνωση σωλήνων κ.λπ. ...
 • Ν'-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]-Ν,Ν-διμεθυλπροπανο-1,3-διαμίνη Cas# 6711-48-4

  Ν'-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]-Ν,Ν-διμεθυλπροπανο-1,3-διαμίνη Cas# 6711-48-4

  Περιγραφή Το MOFANCAT 15A είναι ένας καταλύτης ισορροπημένης αμίνης που δεν εκπέμπει.Λόγω του αντιδραστικού υδρογόνου του, αντιδρά εύκολα στη μήτρα του πολυμερούς.Έχει μια ελαφρά επιλεκτικότητα προς την αντίδραση ουρίας (ισοκυανικό-νερό).Βελτιώνει την επιφανειακή σκλήρυνση σε εύκαμπτα χυτά συστήματα. Χρησιμοποιείται κυρίως ως αντιδραστικός καταλύτης χαμηλής οσμής με ενεργή ομάδα υδρογόνου για αφρό πολυουρεθάνης.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άκαμπτα συστήματα πολυουρεθάνης όπου απαιτείται ομαλό προφίλ αντίδρασης.Προωθεί την επιφανειακή σκλήρυνση/μειώνει το δέρμα...
 • 2-((2-(διμεθυλαμινο)αιθυλ)μεθυλαμινο)-αιθανόλη Cas# 2122-32-0(TMAEEA)

  2-((2-(διμεθυλαμινο)αιθυλ)μεθυλαμινο)-αιθανόλη Cas# 2122-32-0(TMAEEA)

  Περιγραφή Το MOFANCAT T είναι ένας αντιδραστικός καταλύτης μη εκπομπών με ομάδα υδροξυλίου.Προάγει την αντίδραση ουρίας (ισοκυανικό – νερό).Λόγω της αντιδραστικής υδροξυλομάδας του, αντιδρά εύκολα στη μήτρα του πολυμερούς.Παρέχει ομαλό προφίλ αντίδρασης.Διαθέτει χαμηλή ομίχλη και ιδιότητα χαμηλής χρώσης από PVC.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύκαμπτα και άκαμπτα συστήματα πολυουρεθάνης όπου απαιτείται ομαλό προφίλ αντίδρασης.Εφαρμογή Το MOFANCAT T χρησιμοποιείται για μόνωση αφρού ψεκασμού, εύκαμπτη πλάκα, συσκευασία...
 • Ν,Ν-Διμεθυλβενζυλαμίνη Cas#103-83-3

  Ν,Ν-Διμεθυλβενζυλαμίνη Cas#103-83-3

  Περιγραφή Το MOFAN BDMA είναι μια βενζυλοδιμεθυλαμίνη.Χρησιμοποιείται ευρέως σε χημικά πεδία, π.χ.καταλύτης πολυουρεθάνης, προστασία καλλιεργειών, επικάλυψη, χρωστικές ουσίες, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, φαρμακευτικοί παράγοντες, βαφές υφασμάτων, βαφές υφασμάτων κ.λπ. Όταν το MOFAN BDMA χρησιμοποιείται ως καταλύτης πολυουρεθάνης.Έχει τη λειτουργία της βελτίωσης της πρόσφυσης της επιφάνειας του αφρού.Χρησιμοποιείται επίσης για εφαρμογές εύκαμπτου αφρού πλακών.Εφαρμογή MOFAN BDMA χρησιμοποιείται για ψυγείο, κατάψυξη...
 • N,N,N',N'-τετραμεθυλαιθυλενοδιαμίνη Cas#110-18-9 TMEDA

  N,N,N',N'-τετραμεθυλαιθυλενοδιαμίνη Cas#110-18-9 TMEDA

  Περιγραφή Το MOFAN TMEDA είναι μια άχρωμη έως άχυρο, υγρή, τριτοταγής αμίνη με χαρακτηριστική αμινική οσμή.Είναι εύκολα διαλυτό σε νερό, αιθυλική αλκοόλη και άλλους οργανικούς διαλύτες.Χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσο στην οργανική σύνθεση.Χρησιμοποιείται επίσης ως καταλύτης διασύνδεσης για άκαμπτους αφρούς πολυουρεθάνης.Εφαρμογή Το MOFAN TMEDA, η τετραμεθυλαιθυλενοδιαμίνη είναι ένας μέτρια ενεργός καταλύτης αφρισμού και ένας καταλύτης ισορροπημένος αφρισμός/πηκτή, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερμοπλαστικό μαλακό αφρό, πολυυ...
 • Τετραμεθυλοπροπανοδιαμίνη Cas#110-95-2 TMPDA

  Τετραμεθυλοπροπανοδιαμίνη Cas#110-95-2 TMPDA

  Περιγραφή MOFAN TMPDA, CAS: 110-95-2, άχρωμο έως ανοιχτό κίτρινο διαφανές υγρό, διαλυτό σε νερό και αλκοόλη.Χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή αφρού πολυουρεθάνης και μικροπορωδών ελαστομερών πολυουρεθάνης.Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης σκλήρυνσης για εποξειδική ρητίνη.Λειτουργεί ως ειδικός σκληρυντικός ή επιταχυντής για χρώματα, αφρούς και συγκολλητικές ρητίνες.Είναι ένα μη εύφλεκτο, διαυγές/άχρωμο υγρό.Εφαρμογή Τυπικές ιδιότητες Εμφάνιση Διαυγές υγρό Σημείο ανάφλεξης (TC...
 • 1-[δις[3-(διμεθυλαμινο) προπυλ]αμινο]προπαν-2-όλη Cas#67151-63-7

  1-[δις[3-(διμεθυλαμινο) προπυλ]αμινο]προπαν-2-όλη Cas#67151-63-7

  Περιγραφή Το MOFAN 50 είναι ένας ισχυρός καταλύτης γέλης με χαμηλή οσμή, εξαιρετική ισορροπία και ευελιξία, καλή ρευστότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 1:1 αντί του παραδοσιακού καταλύτη τριαιθυλενοδιαμίνης, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη χύτευση εύκαμπτου αφρού, ιδιαίτερα κατάλληλος για την παραγωγή εσωτερικής διακόσμησης αυτοκινήτων.Εφαρμογή Το MOFAN 50 χρησιμοποιείται για εύκαμπτο αφρό stabstock με βάση εστέρα, μικροκυτταρικά, ελαστομερή, RIM & RRIM και εφαρμογές συσκευασίας άκαμπτου αφρού.Τυπική ιδιοκτησία...
 • Τετραμεθυλοεξαμεθυλενοδιαμίνη Cas# 111-18-2 TMHDA

  Τετραμεθυλοεξαμεθυλενοδιαμίνη Cas# 111-18-2 TMHDA

  Περιγραφή Το MOFAN TMHDA (TMHDA, Τετραμεθυλοεξαμεθυλενοδιαμίνη) χρησιμοποιείται ως καταλύτης πολυουρεθάνης.Χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη συστημάτων πολυουρεθάνης (εύκαμπτος αφρός (πλάκα και χυτό), ημιάκαμπτος αφρός, άκαμπτος αφρός) ως καλά ισορροπημένος καταλύτης.Το MOFAN TMHDA χρησιμοποιείται επίσης στη λεπτή χημεία και στα χημικά διεργασιών ως δομικό στοιχείο και καθαριστής οξέων.Εφαρμογή Το MOFAN TMHDA χρησιμοποιείται σε εύκαμπτο αφρό (πλάκα και χυτευμένο), ημιάκαμπτο αφρό, άκαμπτο αφρό κ.λπ. Τυπικές ιδιότητες Οπ...
 • Ν-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]-Ν, Ν', Ν'-τριμεθυλ-1, 3-προπανοδιαμίνη Cas#3855-32-1

  Ν-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]-Ν, Ν', Ν'-τριμεθυλ-1, 3-προπανοδιαμίνη Cas#3855-32-1

  Περιγραφή Το MOFAN 77 είναι ένας καταλύτης τριτοταγούς αμίνης που μπορεί να εξισορροπήσει την αντίδραση ουρεθάνης (ισοκυανική πολυόλη) και ουρίας (ισοκυανικό-νερό) σε διάφορους εύκαμπτους και άκαμπτους αφρούς πολυουρεθάνης.Το MOFAN 77 μπορεί να βελτιώσει το άνοιγμα του εύκαμπτου αφρού και να μειώσει την ευθραυστότητα και την πρόσφυση του άκαμπτου αφρού.Το MOFAN 77 χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή καθισμάτων και μαξιλαριών αυτοκινήτου, άκαμπτου αφρού πολυαιθέρα.Εφαρμογή Το MOFAN 77 χρησιμοποιείται για αυτόματους εσωτερικούς χώρους, καθίσματα, άκαμπτο αφρό ανοιχτής κυψέλης κ.λπ. ...
 • 1,8-διαζαδικυκλο[5.4.0]ενδεκ-7-ένιο Cas# 6674-22-2 DBU

  1,8-διαζαδικυκλο[5.4.0]ενδεκ-7-ένιο Cas# 6674-22-2 DBU

  Περιγραφή MOFAN DBU μια τριτοταγής αμίνη που προάγει έντονα την αντίδραση ουρεθάνης (πολυόλη-ισοκυανική) σε ημιεύκαμπτο μικροκυτταρικό αφρό και σε εφαρμογές επίστρωσης, κόλλας, σφραγιστικού και ελαστομερούς.Παρουσιάζει πολύ ισχυρή ικανότητα ζελατινοποίησης, προσδίδει χαμηλή οσμή και χρησιμοποιείται σε σκευάσματα που περιέχουν αλειφατικά ισοκυανικά, καθώς απαιτούν εξαιρετικά ισχυρούς καταλύτες επειδή είναι πολύ λιγότερο ενεργοί από τα αρωματικά ισοκυανικά.Η εφαρμογή MOFAN DBU είναι σε ημι-εύκαμπτο μικροκυτταρικό...
 • Πενταμεθυλδιαιθυλενοτριαμίνη (PMDETA) Cas#3030-47-5

  Πενταμεθυλδιαιθυλενοτριαμίνη (PMDETA) Cas#3030-47-5

  Περιγραφή Το MOFAN 5 είναι καταλύτης πολυουρεθάνης υψηλής ενεργότητας, που χρησιμοποιείται κυρίως στη νηστεία, τον αφρισμό, την εξισορρόπηση του συνολικού αφρισμού και την αντίδραση γέλης.Χρησιμοποιείται ευρέως στον άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης, συμπεριλαμβανομένου του πάνελ PIR.Λόγω της ισχυρής επίδρασης αφρισμού, μπορεί να βελτιώσει τη ρευστότητα του αφρού και τη διαδικασία του προϊόντος, συμβατή με το DMCHA.Το MOFAN 5 μπορεί επίσης να είναι συμβατό με άλλους καταλύτες εκτός από καταλύτη πολυουρεθάνης.Εφαρμογή Το MOFAN5 είναι ψυγείο, σανίδα PIR laminate, αφρός ψεκασμού κ.λπ. Το MOFAN 5 μπορεί επίσης να είναι...
12Επόμενο >>> Σελίδα 1/2